top of page

Parterapi

Terapi for par
I parterapi er det terapeutens oppgave å hjelpe paret til å se hva de gjør sammen. Vi observerer hvordan kommunikasjonen går mellom dere og forteller både hva vi oppfatter som bra og hva vi tror det er som skaper problemer. Dernest hjelper vi dere til å forholde dere til hverandre på en bedre måte. 


Vi er ikke opptatt av å gi råd eller anbefalinger når det gjelder valg.  Fokus er på prosessen i parforholdet, her og nå, dvs. hvordan dere forholder dere til hverandre i terapisituasjonen. I terapirommet kan vi også eksperimentere med nye løsninger.


Vi legger vekt på å vise paret respekt og å støtte dere i en vanskelig og sårbar prosess. Parterapi kan være smertefullt og paret er ofte mer sårbare sammen enn de er hver for seg. Derfor er det viktig for oss å skape en ramme av trygghet og aksept, slik at de vanskelige og smertefulle følelsene kan få den plass de trenger før nye og mer konstruktive løsninger foreligger. 


I parterapi varer timen vanligvis i 90 minutter. 
 

Terapeuten har taushetsplikt. Ingen andre enn dere og terapeuten får vite at dere er i terapi hos oss.

Vær imidlertid oppmerksom på at terapeuten kan bryte taushetsplikten dersom vi hører om planlagte straffbare handlinger eller om barn som blir utsatt for vold eller omsorgssvikt eller dersom det er risiko for selvmord.

bottom of page