top of page

Våre terapeuter 

Vi er medlemmer i Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF) og forpliktet til å utøve vår virksomhet i samsvar med NGFs etiske prinsipper.

 

Vi går regelmessig i veiledning hos profesjonelle veiledere.

 

Dette er en del av vår kvalitetssikring og hjelper oss til å gi våre klienter en faglig best mulig terapi. 

Jon Eivind Amundsen.jpg

Jon Eivind Amundsen

Kontakt: tlf 928 86 692 Epost: joneivindamundsen@gmail.com

Jeg er utdannet gestaltterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. Siden 2005 har jeg også vært lærer ved samme høyskole. I tillegg har jeg en cand.mag.-grad fra Universitetet i Oslo og Bergen. Jeg har bred erfaring fra arbeid innen psykiatrien, med særlig vekt på akuttpsykiatri. Jeg har også i mange år jobbet med fysisk og psykisk funksjonshemmede ungdommer og voksne. Det kan også nevnes at jeg har flere års erfaring med språkarbeid, som oversetter, tilknyttet SDI Media Scandinavia i Stockholm. For tiden tar jeg også oppdrag for Norsk Flyktninghjelp, hvor jeg jobber med debriefing etter kriser og katastrofer internasjonalt.   Som gestaltterapeut har jeg hatt egen praksis siden 2003, i tett samarbeid med et legesenter, med hovedvekt på individuell terapi og parterapi.  I mitt arbeid med mennesker har jeg en grunnleggende tro på at vi alle har et potensial for endring. Mange har et ønske om å leve livet sitt på en annet måte enn de gjør, men opplever at de står fast og ikke vet hvordan de skal komme videre. For meg er det spennende og inspirerende – i møtet mellom meg og min klient – å utforske hva som begrenser eller hemmer utviklingen, og kunne støtte klienten til å oppdage og utvikle egne ressurser.  

Min personvernerklæring.

Anne Maack Hansen.jpg

Anne Maack Hansen

Kontakt: tlf 948 49 166 Epost: anne@fopsy.no

Jeg har jobbet som terapeut gjennom mange år og er utdannet gestalterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. I tillegg har jeg innføring i Somatic Experiencing for gestaltterapeuter, hvor målet er å regulere nervesystemet ved overbelastning og stress etter sjokk og traumer.
Parterapi; Jeg har møtt mange par gjennom årene med ulike utfordringer som ønsker å jobbe med sitt parforhold. Som parterapeut har jeg med meg første nivå av Julie & John Gottmans parterapi. Gjennom 40 år har de forsket på hva som gjør at par lykkes i sine forhold med konkret kunnskap om hva som støtter et godt parforhold.

Her kan du lese mer; https://www.gottman.com
Foreldreveiledning; I mitt møte med foreldre erfarer jeg ofte mye bekymring, usikkerhet, sinne og glede. Ofte kjennes det ensomt ut når utfordringene kommer og kommunikasjonen med barna blir vanskelig. For mange oppleves det skamfullt ut å snakke med andre foreldre som tilsynelatende ”får det til”. Jeg tilbyr også foreldreveiledning basert på emosjonsfokusert veiledning og det evidensbaserte konseptet ”Tuning in to Teens” med fokus på tenåringer.
Jeg har mange års erfaring både fra offentlig og privat næringsliv i ulike roller, bla. fra krevende prestasjonsmiljøer med rådgivning og coaching. De siste 4 årene har jeg i tillegg til terapipraksis jobbet med forebygging for foreldre gjennom Motherhood&Parenthood i Oppegård kommune/Nordre Follo kommune og i samarbeid med KoRus-Øst ovenfor andre kommuner.
Jeg ønsker deg som ungdom, voksen eller eldre velkommen til terapi hos meg. Jeg har spesielt fokus på. samlivsproblematikk, angst, stress/utbrenthet, traumer og foreldreveiledning. Om du ikke bor i nærheten eller ikke har anledning til et møte på mitt kontor, tilbyr jeg også videomøte.

Torbjørn Aas.jpg

Torbjørn Aas

Kontakt: tlf  920 22 798 Epost: torbjo-a@online.no

Jeg er utdannet gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. I tillegg til gestaltterapiutdannelsen har jeg også en utdannelse i somatic experiencing, en metode som brukes for å arbeide med traumatiserte klienter. Jeg er også diplomøkonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt. 
Jeg har lang erfaring fra terapivirksomhet, kurs- og konsulentvirksomhet og dessuten fra forskjellige stillinger i næringslivet.
Ungdom og voksne er velkommen i terapi hos meg, enten individualterapi eller parterapi. Jeg er spesielt opptatt av sinnemestring/vold, traumatiserte, stress/uro og par/samliv, men alle som ønsker psykoterapi, er velkommen hos meg. Jeg har tro på at alle som ønsker det, har mulighet til å endre seg og på den måten få et bedre liv. Men også det å akseptere seg selv som man er, kan være enormt frigjørende og kan i seg selv legge et grunnlag for endring. 
For de som ikke har anledning til å komme til vårt kontor på Kolbotn, kan jeg tilby terapi over nettet (videoterapi).
Min personvernerklæring.

Knut Profilbilde 2_SM.jpg

Knut Slenes

Kontakt: tlf 95 15 03 35 Epost: knut.slenes@fopsy.no

Jeg er gestaltterapeut utdannet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole.

Av og til kan vi oppleve at et tema tar så stor plass at det hindrer oss i å leve. Det kan være sorg, en konflikt, seksualitet, nedstemthet, vanskelige valg, eller noe som bare du vet hva er. Jeg vil gjerne støtte deg i prosessen når du jobber med dette.

Jeg har mange års ledererfaring fra næringslivet og er vant til å snakke med mennesker som har problemer med å håndtere konflikter, stress, rus, prestasjonskrav mm. De siste årene har jeg jobbet med mennesker som av en eller annen grunn har havnet utenfor arbeidslivet, og ungdom som har droppet ut av skole. Mange av disse har måttet lære å leve med kroniske sykdommer eller endre livsstil for å komme videre.
 

bottom of page