top of page

Individualterapi

I individualterapi møter du terapeuten din i en 1-til-1-relasjon. Denne type terapi er det vanligste hos oss.

De fleste som kommer i individualterapi, har et eller flere ønsker om hva de vil ta opp i terapien. Hvis du merker at noe skurrer i livet ditt, som gjør at du ikke har det bra med deg selv, er du velkommen til oss. Sammen kan vi finne ut mer om hvordan du egentlig har det, og hva som kan hjelpe deg.

Det går også an å komme til terapi uten å ha noen klar formening om hva du skal jobbe med. Dette kan være et fint utgangspunkt for utforskning av deg selv - bli bedre kjent med deg selv!

En individualtime varer vanligvis 60 minutter. Du kan også avtale lengre tid, f.eks. 2 timer. Noen av våre klienter som må reise langt for å komme til oss, velger dette.

Du bestemmer selv hvor hyppig du skal komme i terapi og hvor mange timer du skal ha men spør gjerne terapeuten til råds om dette hvis du er usikker.

Terapeuten har taushetsplikt. Ingen andre enn du og terapeuten får vite at du er i terapi hos oss. Vær imidlertid oppmerksom på at terapeuten kan bryte taushetsplikten dersom vi hører om planlagte straffbare handlinger eller om barn som blir utsatt for vold eller omsorgssvikt eller dersom det er risiko for selvmord. 

bottom of page