top of page

Gruppeterapi og Kurs

Kurs/workshop "Arbeid med klienter som har sinne- og voldsproblemer"
Ønsker du å hjelpe klienter/pasienter med sinne mestrings- og/eller voldsproblemer?

Vil du holde sinnemestringskurs?

Ønsker du mer kunnskap om sinne/vold og hvordan du kan forholde deg til det i ditt arbeid?

Da er dette et kurs for deg.


Kurset er rettet mot profesjonelle - psykoterapeuter, psykologer, familieterapeuter eller behandlere med helsefaglig bakgrunn.
Kursleder er gestaltterapeut.

Metoden du lærer på kurset, er bygget på gestaltterapeutiske prinsipper, men er likevel så allmenngyldig at alle vil kunne ha nytte av den, uansett faglig bakgrunn.

I tillegg til en teoretisk gjennomgang vil vi også ha praktiske øvelser der hver enkelt deltager får anledning til å prøve ut det du lærer.
Vi arrangerer kurset på oppfordring eller i samarbeid med andre. Varighet kan være 1, 2 eller 3 dager etter behov. Ta kontakt!
 
Veiledning for terapeuter eller andre som møter mennesker med sinne problemer
Vi tilbyr veiledning ved sinne- og voldsproblemer. Veiledningen kan skje individuelt eller i gruppe. 

 

Sinnemestringskurs
Sinnemestringskurs kan være et alternativ til individualterapi når man ønsker å lære å mestre eget sinne.
Digitalt sinnemestringskurs med 10 ukentlige samlinger. Ta kontakt
!

bottom of page