top of page

Gestaltterapi

Hva er gestaltterapi?
Gestaltterapi er en av de mest utbredte og anerkjente psykoterapi-formene i Norge – og i verden for øvrig. I gestaltterapien fokuseres det på mennesket som en helhet. Det er like mye oppmerksomhet på kroppslige spenninger og reaksjoner som hva vi tenker og føler.

 

Et viktig aspekt ved terapien handler om å øke bevisstheten om samspillet mellom de ulike delene av en selv, og hvordan man relaterer til – og håndterer – relasjoner til andre.
 

Tidligere erfaringer har betydning for hvordan vi lever livene våre i dag. I gestaltterapien er vi opptatt av dette, men i det terapeutiske arbeidet legges det størst vekt på å utforske og jobbe med den enkeltes livssituasjon og væremåte her og nå.
 

Gestaltterapi egner seg godt både til individualterapi, parterapi, gruppeterapi, coaching, organisasjonsutvikling og undervisning.

Se en video om gestaltterapi
 

bottom of page